YKB-utbildning

35 timmars YKB-utbildning.
MÅAB har tillstånd av Transportstyrelsen att bedriva 35 timmars YKB repetionsutbildning.
Vi är flexibla när det gäller plats och antal deltagare.