Nyheter

Nolltolerans mot rattsurfning.

Vi tar ställning mot rattsurfning och har nolltolerans på MÅAB AB. Vi stödjar Sveriges Åkeriföretags kampanj för att få ett stopp att yrkeschaufförer rattsurfar.

YKB utbildning
Vi har fått tillstånd att bedriva 35 timmars repetitionsutbildning.
Vi kommer att köra alla fem delkurserna när det finns intresse.

Investerade sommaren 2021 i en ny Scania R 500 B6x4NB med Laxo snabblåssystem påbyggt av Jämjö-Flak AB