Mårten Åkare AB

Vi är ett åkeri med 3 lastväxlarbilar och företaget är medlem i Gotlands Åkericentral.