Ledarskap

Chefens ledarskap

Likt en lärare som vill se sina elever utvecklas och lära
Borde varje företagsledare samma vilja bära
För medarbetare som utvecklas, lär och växer i sin roll
Kommer utifrån sina förutsättningar jobba hårt och ha koll
Elever som är trygga och på sina lärare lita
Som möts med respekt och får i lagom svåra uppgifter bita
Får möta utmaningar i lagom takt
Och känna glädjen i att erövra kunskapens makt
Att de gånger det inte blir helt rätt blir ett bra tillfälle att stanna upp och tänka
Lära av det som hände och hitta nya sätt att blänka
Detta gäller även medarbetare på olika företag
För att kunna göra sitt bästa varje dag
En företagsledning som jobbar för att ha en trevlig och trygg arbetsmiljö
Skapar en attraktiv arbetsplats där de som vill jobba står på kö
När medarbetarna trivs, får utvecklas och inte är rädda för att göra fel
Så kommer det gynna såväl kunder, medarbetare och ledning och öka företagets vinstandel
Att styra med ”piska” och hårda ord kan leda till vinst, men kommer bara hålla kort
För efter ett tag kommer förtroendet minska och medarbetare söka sig bort
De som arbetar tappar motivation och glädjen i sitt jobb om dagarna
När känslan blir att de bara ska vara tysta, fortsätta slita hårt och följa de outtalade ”lagarna”
När människor får växa och jobba och lära utifrån sin förmåga
Kommer de göra sitt bästa och i varje människa tänds en låga
En låga och vilja att fortsätta utvecklas, både själva och tillsammans med andra
Så för varje företagsledare gäller det att välja noga vilken väg ledarskapsväg man vill vandra

Jessica Mårtensson